Spoedgevallendienst

Pijnklachten
Bij pijnklachten belt u bij voorkeur ’s morgens zo vroeg mogelijk, wij zullen dan onze uiterste best doen om u nog dezelfde dag te helpen. Wel vragen wij uw begrip voor het feit, dat de gemaakte afspraak dan wellicht niet uw voorkeurstijd is. Indien u later op de dag contact met ons opneemt, kunnen wij u niet garanderen dat u dezelfde dag door ons kunt worden geholpen.

De weekenddienstregeling

De weekenddienstregeling is er alleen voor het verlenen van spoedeisende hulp. Dat wil zeggen, in geval van een ONGEVAL, NABLOEDING OF ACUTE PIJN. De weekenddienst regeling is met nadruk niet bedoeld voor uitgevallen vullingen, cosmetische correcties en chronische pijnklachten. 
Het kan zijn dat u op het opgegeven nummer een telefoonbeantwoorder krijgt.
Luistert u die boodschap dan ook geduldig en in zijn geheel af. U hoort dan op welk telefoonnummer en wanneer de dienstdoende tandarts te bereiken is.

Informeert u bij het maken van de afspraak welke betaalmodus de tandarts hanteert.In de meeste gevallen dient er contant te worden voldaan. Soms kan het zijn dat u gevraagd wordt een eenmalige machtiging voor automatische afschrijving te verlenen. Legitimatie is noodzakelijk. Overleg dus eerst voordat u voor een verrassing komt te staan.

De weekenddienst gaat in op vrijdagmiddag om 12.00 uur en eindigt op maandagmorgen om 08.00 uur. Tijdens de feestdagen kan hierop een uitzondering zijn gemaakt. Luistert u in dat geval goed naar de telefoonbeantwoorder van de dienstdoende tandarts.